Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na Pokaz Nabytków - Z miłości do sztuki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA prezentację najciekawszych eksponatów zakupionych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w 2016 roku

POKAZ NABYTKÓW 2016 Z MIŁOŚCI DO SZTUKI 14 lutego 2017, godz. 14.00 Pałac Krzysztofory Sala audytoryjna Kupferhaus Rynek Główny 35. Muzeum zaprezentuje publiczności najciekawsze muzealia kupione lub podarowane w 2016 roku. Wśród nich znajdują się obrazy, rysunki i rzeźby znanych artystów, fotografie stare 

i nowe, a także zegar oraz brakteaty. W ten sposób wielooddziałowe Muzeum uzupełniło swoje kolekcje należące do różnych działów. Pośród zakupionych obiektów warto wymienić dokument z odręcznym podpisem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dokument ten jest propozycją przedstawioną Komisji Kruszcowej objęcia zarządu fabryki przez Krzysztofa Szembeka, biskupa płockiego i stanowi dowód na intensywne poszukiwania górnicze oraz eksploatację złoża miedzianogórskiego, podjęte za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Ponadto Muzeum Historyczne Miasta Krakowa od kilku systematycznie powiększa zbiór obrazów Wojciecha Weissa (1875–1950). W tym roku wspomniana kolekcja powiększyła się o cztery obrazy olejne o tematyce krakowskiej. Wszystkie muzealia pozyskane w 2016 roku będzie można zobaczyć na wystawie prezentowanej w skrzydle zachodnim Pałacu Krzysztofory. Wystawa  nabytków w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 15 lutego – 15 marca 2017 roku Skrzydło Zachodnie Pałacu Krzysztofory -  Piwnice SERDECZNIE ZAPRASZAMY