Konferencja prasowa w Muzeum Podlaskim

28 listopada (wtorek), godz. 12.00, Biblioteka Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (ul. Świętojańska 17)


14 białych kruków
Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zaprasza dnia 28 listopada 2017 r. o godz. 12.00 do siedziby Biblioteki Muzeum przy ul. Świętojańskiej 17 na konferencję prasową. Zaprezentujemy jeden z najcenniejszych zabytków ze zbiorów Muzeum Podlaskiego – 14 bezcennych starodruków pochodzących z drukarni ojców bazylianów w Supraślu.
W roku 2017 zostały one poddane konserwacji dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet: Wspieranie działań muzealnych.
O starodrukach, konserwacji i wartości kulturowej zbioru opowie Dyrektor Andrzej Lechowski.