Main Menu


Notice: Undefined offset: -1 in /home/pasazmuzea/domains/pasazmuzealny.pl/public_html/components/com_sobipro/router.php on line 90

Login Form

Zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego „Początki chrystianizacji Krakowa i Polski południowej”

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zapraszają na wykład prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego, nestora polskiej mediewistyki, „Początki chrystianizacji Krakowa i Polski południowej”.

24 stycznia 2017 r., godz. 17.15 w Sali Miedzianej, w Pałacu Krzysztofory. W roku 120-lecia Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego, nestora polskiej mediewistyki „Początki chrystianizacji Krakowa i Polski południowej”, którego rozwinięciem jest tekst opublikowany w wydanym właśnie "Roczniku Krakowskim". W szumie obchodów tzw. okrągłej rocznicy chrztu Polski (1050 lat) nikt lub prawie nikt nie pamięta, że Kraków, pozostający pod wpływami czeskimi, zetknął się z chrześcijaństwem wcześniej - i inną też to zetknięcie przybierało formę. Z punktu widzenia historii Kościoła w Polsce wykład, a także opublikowany w "Roczniku Krakowskim" tekst, będą z pewnością niespodzianką. Dlatego też zachęcamy do wysłuchania wykładu i zapowiadającej się (ks. bp Grzegorz Ryś zapowiedział przybycie), bardzo ciekawej debaty - a może i sporu? Zapraszamy raz jeszcze, informując jednocześnie, że zarówno „Rocznik Krakowski” ze wspomnianym tekstem prof. Jerzego Wyrozumskiego, jak i wiele innych znakomitych publikacji Towarzystwa będą dostępne w Sali Miedzianej (Kupferhaus) Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, na tyłach Pałacu Pod Krzysztofory, Rynek Główny 35. Zapraszamy serdecznie