Main Menu


Notice: Undefined offset: -1 in /home/pasazmuzea/domains/pasazmuzealny.pl/public_html/components/com_sobipro/router.php on line 90

Login Form

Zaproszenie na otwarcie wystawy „Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon - centrum wielkopolskiego protestantyzmu”

Muzeum Ziemi Wschowskiej i Referat Kultury Byłych Ziem Prus Zachodnich, Ziemi Poznańskiej oraz Wołynia i Galicji serdecznie zapraszają

na otwarcie wystawy czasowej „Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon - centrum wielkopolskiego protestantyzmu”, które odbędzie się 18 maja 2017 r. o godz. 12.30 w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy pl. Zamkowym 2 we Wschowie. Wernisaż w muzeum poprzedzi uroczystość z okazji 390. rocznicy śmierci pastora Valeriusa Herbergera w Lapidarium Rzeźby Nagrobnej o godz. 11.00. Wystawa wpisuje się w obchody jubileuszu 500-lecia reformacji a Wschowa, obok Torunia, przez wieki stanowiła najsilniejsze centrum luteranizmu w Polsce. Zgromadzone w przestrzeni muzealnej zabytki poprowadzą widza w głąb bogatej historii wschowskich luteranów oraz protestantów żyjących w okolicy Wschowy. Po raz pierwszy, we wschowskim muzeum zaprezentowane zostaną liczne eksponaty ze zbiorów muzeów, bibliotek, archiwów, z Polski i Niemiec prezentujące bogatą spuściznę protestanckich mieszkańców królewskiego miasta; prywatnego ośrodka miejskiego Szlichtyngowej, a także małych parafii wiejskich. Łącznie na wystawie eksponowanych będzie blisko 300 obiektów z ponad 20 instytucji. Wystawa czasowa „Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon - centrum wielkopolskiego protestantyzmu” została dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” kwotą 149.000 zł. Wkład własny do projektu zapewniła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (30.000 zł) oraz Pełnomocnik Rządu Federalnego do spraw Kultury i Mediów z Etatu Referatu Kultury Byłych Ziem Prus Zachodnich, Ziemi Poznańskiej oraz Wołynia i Galicji (4.000 euro).

Miejsce ekspozycji: Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Zamkowy 2. Termin: 18.05-31.12.2017 r. www.muzeum.wschowa.pl